miércoles, 16 de noviembre de 2011

La cultura ho és tot


Navegant per internet he trobat aquesta image que, personalment, la relaciono amb el tema que vam tractar en la classe del 15 de novembre. La cultura. La meva opinió personal és que la cultura ho és tot. La realitat on vivim avui en dia és un entorn que hem creat els mateixos éssers humans, així doncs, totes les nostres accions estan determinaes per significacions culturals que hem adquirit al llarg de la nostra existència.

D'aquí la importància de l'escola, la institució encarregada de transmetre LA CULTURA als infants que neixen en aquest món i en aquesta societat.  Els infants neixen en un context social determinat i l'escola té el deure de trasmetre'ls-hi tots aquells continguts, experiències i valors per a que en el dia de demà s'integrin i visquin entenent les regles de la civilització humana.

I l'art? Quin espai ocupa l'art dins de la cultura? L'art és el resultat de la cultura, la comunica, li atorga significat i, alhora, també valor. Tal i com no hi pot haver humans sense cultura ni cultura sense humans, no hi pot haver representació artística sense cultura, ni cultura sense representació artística. Per què l'art és la via per on viatgen tots aquests coneixements, vivències, valors, etc que ens influeixen dia a dia i ens fan sentir que ocupem un lloc concret dins de l'univers.

No hay comentarios:

Publicar un comentario